ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

bonos επίβλεψη τεχνικού έργου

ΕΡΓΟΥ

Η επίβλεψη ενός τεχνικού έργου γίνεται υποχρεωτικά από τον επιβλέπων μηχανικό που θα ορίσει ο ιδιοκτήτη του. Ευθύνη του επιβλέπων μηχανικού είναι : 

ΛΥΣΗ 1

Δίνει οδηγίες κατασκευής σύμφωνες με την μελέτη του έργου,

ΛΥΣΗ 2

Επιβλέπει για την σωστή τήρηση των οδηγιών αυτών,

ΛΥΣΗ 3

Υποδεικνύει τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας του εργοταξίου και την τήρησή τους,

ΛΥΣΗ 4

Τήρηση χρονοδιαγράμματος, και ακριβής παράδοση του έργου.

μηχανολόγος μηχανικός μπόνος πέτρος

Τμημα επιβλεψης εργων

Αναλαμβάνουμε την ΕΠΙΒΛΕΨΗ κάθε μορφής δημοσίου ή ιδιωτικού Τεχνικό Έργο που μπορεί να περιλαμβάνει από απλές κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους μέχρι νοσοκομεία και εργοστάσια.

Το τεχνικό μας γραφείο σας εγγυάται την εύρυθμη και σωστή επίβλεψη / εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες μελέτες και πάντα μέσα στο χρονοδιάγραμμα.

100%
ΟΔΗΓΙΕΣ

Κατασκευή και επίβλεψη του τεχνικού έργου σύμφωνα με την μελέτη.

100%
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Πλήρης παρακολούθηση των προβλεπόμενων οδηγιών της μελέτης του έργου.

100%
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας εργοταξίου.

100%
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Τήρηση χρόνων κατασκευής και παράδοσης του τεχνικού έργου.

επιβλεψη τεχνικων εργων

Στην Bonos Constructions – ΜΠΟΝΟΣ Α.Τ.Ε,  έχοντας αποκτήσει εμπειρία στα εργοτάξια, σας εγγυόμαστε την άψογη και οικονομική κατασκευή του δικού σας Έργου.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επίβλεψη του έργου που κατασκευάζετε.

επίβλεψη έργου bonos

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΟΥ