ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

κΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το γραφείο BONOS CONSTRUCTION – ΜΠΟΝΟΣ Α.Τ.Ε αναλαμβάνει την κατασκευή κάθε τεχνικού έργου, από τις εκσκαφές μέχρι και την παράδοσή του. Εκτός από την μελέτη και την επίβλεψη που μπορούμε να σας προσφέρουμε, αναλαμβάνουμε και την κατασκευή του με δικά μας συνεργεία, πετυχαίνοντας το χαμηλότερο δυνατό κόστος αλλά με τα υψηλότερα standards υλικών.

bonos κατασκευή έργου
μηχανολόγος μηχανικός μπόνος πέτρος

Τμημα κατασκευων

Αναλαμβάνουμε την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ κάθε μορφής δημόσιου ή ιδιωτικού Τεχνικού Έργου με στόχο πάντα την άψογη και οικονομική του κατασκευή.

Είτε πρόκειται για μικρά οικιακά κτήρια, είτε και για μεγάλες βιομηχανικές – εργοστασιακές μονάδες, το τεχνικό μας γραφείο μπορεί να αναλάβει την πλήρη κατασκευή του αναλαμβάνοντας το έργο από το μηδέν.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναλάβουμε :

ΛΥΣΗ 1

Kατασκευές οικιακών / επαγγελματικών χώρων

ΛΥΣΗ 2

Ανακαινίσεις

ΛΥΣΗ 3

Επισκευές κατοικιών

ΛΥΣΗ 4

Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων

ΛΥΣΗ 5

Εσωτερικές διαρρυθμίσεις

ΛΥΣΗ 6

Επισκευές επαγγελματικών χώρων

ΛΥΣΗ 7

Βιομηχανικά - εργοστασιακά κτήρια

ΛΥΣΗ 8

Δημόσια έργα

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ